Jarní výpal v keramické peci přilákal hojné obecenstvo. Na faře bylo o druhém květnovém víkendu přes čtyřicet lidí, včetně předškoláků :-).

Keramický kroužek se věnoval zejména obnově přístřešku nad pecí. Polovina byla stržena a posloužila jako základní palivo pro výpal.

Starý přístřešek.

Nové nožky.

Náš keramický mistr při práci. Všimněte si smyslu pro jemný detail při posledních dotycích na jeho díle. Ano, v peci je už zatopeno.

Petr pokládající krytinu.

Do pece byly připraveny dva stoly výrobků…

… a vydařilo se.

Veliké díky patří všem, kdo přijeli a pomohli.

Už se těšíme na podzimní výpal.