Domaslav je malá vesnice (osada obce Lestkov) v západních Čechách, asi 8km od Konstantinových Lázní. V blízkosti se nachází hrad Švamberk neboli Krasíkov a také Ovčí vrch. Na obojí je z Domaslavi krásný výhled. Cestou musíte překonat hluboké údolí s potokem Hadovkou, které je přírodní rezervací.

Obec Domaslav (zdroj: Bezdružicko / kniha)

Pravděpodobně v průběhu 17. století získala obec přívlastek Česká na rozdíl od obce s tehdejším jménem Německá Domaslav, nebo také Domaslavičky, která se nacházela 7 km severozápadně odtud. Údaje z roku 1651 ukazují, že v Domaslavi žily v této době německé rodiny. Ve vsi, která měla tehdy kolem 60 obyvatel, se zmiňuje jediné české jméno Valenta. V roce 1838 se obec skládala ze 32 usedlostí obydlených 240 vesničany. V roce 1930 zde ve 45 domech žilo 247 obyvatel, roku 1991 jich tu ve 20 domech žilo trvale jen 20.