Spolek Domaslav usiluje také o větší propojení s místními a velmi se zasloužil o budování vztahů s původními německými obyvateli.

Od roku 2007 se organizují na faře česko-německá setkání, kterých se účastní místní němečtí rodáci a řada dalších lidí, Čechů i Němců. Setkání je společenskou událostí s přátelskou atmosférou, jehož součástí bývá mše svatá, hudební vložka, výstava a dobré jídlo. 

S etkání zpravidla předchází týdenní přípravný pobyt na úklid kostela, fary a zahrady. Koná se většinou o poslední červencové sobotě, co nejblíže svátku sv. Jakuba Většího (25. 7.), jemuž je kostel v Domaslavi zasvěcen.