Spolek Domaslav byl založen v roce 1998 kolegiem správců fary v Domaslavi. V současné bobě má ve výpůjčce od Biskupství Plzeňského faru a kostel sv. Jakuba Většího, které svépomocí a z grantových prostředků opravuje. V Domaslavi pořádá různé víkendové akce a dílny, jejichž účastníky jsou převážně mladí lidé. Faru také zapůjčuje k pobytům dalších neformálních skupin nebo organizací věnujících se dětem a mládeži. Spolupracuje např. s Komunitou Noe, MAS Český Západ, ZUŠ Trnka, ZUŠ Bedřicha Smetany, farností Plzeň – Severní Předměstí, skautskými oddíly a mnoha dalšími. Spolek má v současné době 8 řádných členů a další přidružené členy.


Historie

V poválečném období potkal kostel i faru osud řady dalších sakrálních staveb v západních Čechách. Komunistická moc neměla zájem o jejich údržbu, církevní život byl potlačován.

V 80. letech se na faru dostal páter Chroust, kolem kterého se zformovalo společenství mladých věřících, kteří sem dojížděli z větších měst. Pro další život místa byla tato aktivita patrně nejdůležitější. V 90. letech, kdy na faře již další duchovní nebydlel, se k její správě a provozu přihlásili někteří z těch, kteří sem dojížděli v 80. letech. Pod vedením jáhna, tehdy mladého křesťanského „aktivisty“ Elvy Frouze, založili sdružení Cantate, které faru převzalo a nabízelo ji jako prostor pro řadu komunitních, uměleckých a vzdělávacích aktivit dětí i dospělých pocházejících především z Plzně.

Na Cantate pak navázalo o. s. Domaslav založený v roce 1998, který se o areál místního kostela a fary v duchu předchozích správců stará dodnes. V současné době má ve výpůjčce od Biskupství Plzeňského kostel sv. Jakuba Většího a farní zahradu, objekt fary byl v roce 2015 převeden do vlastnictví spolku. Oboje svépomocí a z grantových prostředků opravuje.


Stanovy Spolku Domaslav (2018)