Letošní Noc kostelů se opravdu velice vydařila. Návštěvníci přicházeli během celé doby, kdy byl kostel svatého Jakuba otevřený k individuálním prohlídkám. Koncertu sboru Souhlas, který byl součástí programu, se zúčastnilo cca 60 lidí. Všem účinkujícím i návštěvníkům děkujeme.

V sobotu a neděli následovalo kosení zahrady, následné hrabání, užívání si pozdního jara, společné posezení u ohně či tvorba a ochutnávka sushi. Všem kosícím i hrabajícím taktéž děkujeme.

spolek Domaslav