Nabízíme odkaz na soubor interaktivních map o plzeňské diecézi, který je jedním z hlavních výstupů projektu “Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace”.

Náš spolek byl také do projektu zapojen, jedna z map se týká domaslavské farní zahrady.

Odkaz na mapy: https://storymaps.arcgis.com/collections/0dec6022940e4f68a2597ee15aec3a64

spolek Domaslav