Vy, kteří do Domaslavi jezdíte si vybavíte, že mezi farou a ohništěm stojí omšelý přístřešek, pod kterým je schovaná prapodivná stavba ze světlých cihel. Je to keramická pec, kde se topí dřevem a která dokáže vypálit dílo až na 1250°C.

Minulý víkend byla opět po třech letech roztopena za hojné spolkové účasti. Pálila se keramika od autora pece Petra Stehlíka i od členů spolku, kteří si před měsícem vyrobili své kousky, aby měly čas vyschnout. Velký dík patří Beňovi, který celou keramickou dílnu zosnoval a poskytl pro ní svůj dům i hrnčířský kruh. Petr ukázal výrobu a nanášení popelové glazury, vedl naložení pece i samotný sedmihodinový výpal.

Taky se ukázalo, že nová generace si už vystačí sama…

Nad dílem připraveným do pece. Petr naslouchá živé diskusi a dbá požívání ochranných pomůcek.

Tady se přes laboratorní síta cedí namletá glazura a stříkací pistolí nanáší na syrový střep.

Výpal začíná, Napřed zlehka zvedat teplotu přes 100°C, aby měla voda v díle čas se odpařit a dílo nepopraskalo. Ta zásoba dřeva pod přístřeškem je vše, co bylo za sedm hodin topení použito. Překvapilo nás, že nebyla velká spotřeba dřeva.

Výpal pokračuje. Michal přikládá.

Výpal vrcholí. Plameny barví všechno a všechny okolo. A dílo uvnitř.

Oči draka. Ani jsem nemusel putovat k Osamnělé hoře jako pan Bilbo, abych je viděl. Je pravda, co se říká. Uhranou vás.