Vážení přátelé Spolku Domaslav,

zveme vás na další jarní víkend do Domaslavi.

Vezměte s sebou knihu, dobrou náladu a pracovní oblečení a přijeďte za námi 7. – 8. 5. na Faru Domaslav na tradiční Literární Domaslav netradičně neorganizovanou a netradičně brigádní.

Tušíte-li pod tou neorganizovaností nějakou kulišárnu, je to tím, že jsme nestihli jarní práce na poslední brigádě, a tak se nejspíš část z nás bude(me) věnovat jarním zahradním a dalším činnostem (úklid kostela).

Přesto bychom chtěli tradici Literárky udržet alespoň v hodinách večerních a prostě, když to tak vyjde. Pro Vás z toho plyne jedinečná příležitost ubytování a stravu si na letošní Literárce zcela výjimečně také odpracovat.

Jakkoliv mi při psaní této pozvánky cukají koutky v drobném úsměvu a tušení, že tam poprvé budu sám, chci napsat, jste vítáni!

Chcete-li, přijeďte a pomozte nám připravit faru na sezónu, dle počasí, chuti a času a nejpozději v hodinách večerních přijde čas i na knihy.

Při četbě v odlehlých částech farního areálu a bývalých Sudet nebudete nikým rušeni.


Přihlášky a dotazy směřujte prosím na hlavního organizátora Petra. Nejlépe telefonicky.

P e t r (Petit

Tel.: +420 608 802 928