2.-3. 10. proběhl workshop Loci Sacri, jehož byl spolek Domaslav spolupořadatelem.

Workshop byl jednou z aktivit projektu “Společnost a církev v procesu restitucí”. Více informací o projektu včetně výstupů z workshopu naleznete https://cirkev.fss.muni.cz/.

spolek Domaslav