všem děkujeme za podporu v posledních letech (řazeno abecedně)

  • obec Lestkov
  • Plzeňský kraj
  • Pomozme si sami, z. s.
  • MAS Český západ
  • Státní zemědělský fond

a desítkám našich přátel a podporovatelů z řad fyzických osob