Přijeďte s námi probudit faru ze zimního spánku! Čeká nás odzimování fary, milá společnost, dobré jídlo, plápolající oheň v kamnech.

Hlaste se do 4. 3. na fara@domaslav.cz