Domaslavské fotky

DOMASLAV
DĚNÍ
MÍSTO
FARA
KOSTEL
FOTKY
KONTAKTY

Fotky
autor: Malina (Eva Haunerová)

Setkání / Treffen 2008

zpět do galerie
na autorském čtení Hugo Fritsch autogram do knihy
česko německá mše svatá u fary
povídání o sdružení knihovnička ve společence